1988 Yılında kurulan Araştırma ve Kültür vakfı; kendi değerler sistemini iyi bilen, kendi coğrafyasını ve dünyayı iyi tanıyan, olayları ve gelişmeleri derinlemesine tahlil edebilen, tarihinin ve misyonunun farkında kalbinde merhamet ve saygı eksik olmayan bir nesil inşa etme amacıyla kurulmuştur. Yaşadığımız zaman diliminde tasavvurlar üzerinden yürütülen genel bir yozlaştırma ve dönüştürme operasyonu ile karşı karşıyayız. Bölgede ve dünyada insanlık yeni bir tanımlama ile yüz yüze ve bu tanımlamanın meyvesi olarak insanlar bireysel ve toplumsal bütün bağlardan, ilişki biçimlerinden kopuk sadece kendi varlığını ve isteklerini merkeze alan ve bu merkezden dünyaya bakan bir tutumu içselleştirme tehlikesine muhataplar. Bu gidişi insanlığın lehine çevirmek; yeniden var edilme gayesi üzerine inşa edilmiş kimliğe ve kişiliğe sahip; toplumun her kesiminden ve her yaştan; işittiklerinin ne anlama geldiğini anlayan kulaklara, gördüğünü değerlendirebilen gözlere ve akleden kalplere sahip örnek şahsiyetleri yetiştirmek ile mümkündür.

Bu amaçla yola çıkan vakfımız çocuk kulübü faaliyetleriyle manevi mirasımızı özümseyerek yetişen bir nesle hem yetişme çağında, hem de gençlik kulübüyle olgunlaşma evresinde yol gösterme ve sahip çıkma çabasındadır. Hanımlar Komisyonumuzda çocuklarımıza, genç kızlarımıza ve her yaştan katılımcı hanımlara kapılarını sonuna kadar açmıştır. Merkez binamızda ve bölgelerimizde düzenlenen seminer, panel ve sohbetler akademik birer çalışma olmanın yanında katılımcıları bilinçlendirmek ve ufuk vermek amaçlıdır. Yıl içerisinde yapılan aile kahvaltıları, geziler, piknikler birer sosyal faaliyetin ziyadesinde; huzurun, ülfetin, sevginin paylaşıldığı ve yeni nesillere örnek olarak devredildiği zamanları inşa etme gayretidir.  

ARAŞTIRMA ve KÜLTÜR VAKFI